Plánovaná návšteva zubnej ordinácie a predstava  ošetrenia chrupu nie je pre veľkú časť ľudí príjemná. Býva spojená so strachom a psychickým stresom, hlavne z bolestivých výkonov , alebo s bolestivými skúsenosťami z predchádzajúceho ošetrenia. Existujú aj pacienti, ktorí trpia fóbiou zo stomatologického ošetrenia a nie sú schopní podstúpiť nutné ošetrenie chrupu.
Celková anestézia

Pre koho je celková anestézia určená?

– pacienti trpiaci silnou úzkosťou a strachom z ošetrenia (odontofobia)
– deti predškolského veku a ťažko ošetriteľné deti
– mentálne postihnutí pacienti

 

Pre tieto skupiny pacientov ponúka naša ambulancia ošetrenie v celkovej anestézii so zabezpečením plnej starostlivosti pred aj po ošetrení za pomoci skúseného anestéziológa MUDr. Jaroslav Šalkovský.

Plánovaný operačný výkon v narkóze môže pacient podstúpiť, iba ak nemá akútnu respiračnú infekciu alebo liečbu poslednej infekcie ukončil aspoň pred 2 týždňami.

Postup: 

  1. Interné predoperačné vyšetrenie u internistu alebo svojho obvodného lekára.
  2. Doručenie výsledkov do našej ambulancie.
  3. Detailné informácie sa dozviete priamo v ambulancii po dôkladnom vyšetrení chrupu.

Cena ošetrenia pozostáva z ceny anestéziologického výkonu  (240€ za prvú hodinu, každá ďalšia polhodina 80€)  a zo stomatologických výkonov a príplatkov(podľa cenníka).

Vysoko inovatívne technológie a profesionálne ošetrenie