Stomatologické výkony

Vyšetrenia a anestézia

Hygienická príprava ambulancie 5 €
Preventívna prehliadka chrupu 25 €
Intraorálna snímka, bitewing – rádioviziografia 10 €
Extraorálna snímka – OPG 25 € +5€ CD
Konzultácia, informácia, admin.výkon 30 €
Anestézia injekčná – pri ošetrení kazu 10 €
Anestézia zvodová – pri ošetrení kazov alebo extrakcii zadných zubov 15 €
Omeškanie termínu 30 min - náhrada mzdy 30 €
Vyžiadané ošetrenie mimo poradia 30 €

 

Biele výplne

Jednoplôšková výplň zuba – predný zub 53 €
Dvojplôšková výplň zuba – predný zub 63 €
Trojplôšková výplň zuba – predný zub 80 €
Jednoplôšková výplň zuba – zadný zub 65€
Dvojplôšková výplň zuba – zadný zub 78 €
Trojplôšková výplň zuba – zadný zub 95 €
Štvorplôšková výplň zuba 118 €
Provizórna výplň – dočasná, ošetrenie hlbokého kazu 30 €
MTA – priame prekrytie zubnej drene 20 €

 

Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov

Paliatívne ošetrenie – otvorenie zuba + odstránenie nervu 50 €
Čistenie, opracovanie a dezinfekcia 1. koreňového kanálika 40 €
Čistenie, opracovanie a dezinfekcia koreňového kanálika – každý ďalší kanálik 25 €
Aplikácia alebo výmena dezinfekčnej vložky 30 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba – definitívna koreňová výplň 45 €
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba – definitívna koreňová výplň 70 €
Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba – definitívna koreňová výplň 100 €
Endodontické ošetrenie štvorkoreňového zuba – definitívna koreňová výplň 135 €
Reendodoncia - odstránenie starej koreňovej výplne 30 €

 

Chirurgické výkony

Extrakcia dočasného – mliečneho zuba alebo koreňa 25 €
Extrakcia stáleho jednokoreňového zuba 45 €
Extrakcia stáleho viackoreňového zuba 60 €
Komplikovaná extrakcia zuba – separácia radixov 80 €
Chirurgická extrakcia zuba, koreňa. 120 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dental.chirurgie, alveolitis 20 €
Použitie vysokofrekvenčného kautera – gingivektómia 15 €
Sutura postexrakčnej rany 15 €

 

Protetika

Kovokeramická korunka – FRÉZOVANÁ 330 €
Celokeramická fazeta, inlay, onlay IPS e-max 360 €
Celokeramická korunka IPS e-max 360 €
Zirkónová korunka 360 €

 

Dentálna hygiena

Komplet balík – Dospelí/Deti do 15r. 70/50 €
Vstupné vyšetrenie +
Odstránenie zubného kameňa +
Odstránenie zubných povlakov +
Air – Flow (odstránenie pigmentácií) – pieskovanie +
Leštenie chrupu +
Fluoridácia zubov +
Motivácia + profesionálna inštruktáž starostlivosti o chrup +
Komplet balík – Dospelí - Prvé ošetrenie 80€
-
Bielenie – jedno zuboradie 150 €
Dlahovanie zubov sklenným vláknom – 1zub 25/30 €
Air – Flow (odstránenie pigmentácií) – pieskovanie 30 €
Hĺbkové čistenie prístrojom Vector Paro - parodotologický pacient - 1zub od 5 €