Ortopantomograf – röntgenovoým prístrojom vytvoríme  záznam všetkých zubov v hornej aj dolnej čeľusti

Intraoralne RVG – je moderná metóda počítačového spracovania RTG snímky. Do úst sa vloží špeciálny senzor, ktorý zachytí rontgenové lúče a prevedie obraz do digitálnej podoby do monitoru počítača.

 

Výhody:

  • zníženie dávky žiarenie o 50–90%
  • odpadá používanie rontgenových filmov a chemikálií pre ich vyvolávanie
  • snímky sú lekárovi hneď k dispozícii