Ošetrenie koreňových kanálikov, tiež známe ako endodontické ošetrenie, je proces odstránenia infikovaného nervu z koreňových kanálikov poškodeneho zuba. Ak sa takýto zub nelieči môže nastať zahnisanie nervu až opuch a vážny zdravotný problém.
Liečbou koreňových kanálikov môžeme zachrániť zub pred jeho vytrhnutím. Takto ošetrení zub pomáha zachovať funkciu žuvania a stabilitu Vášho chrupu. Zachovaním prirodzeného zubu sa vyhneme nutnosti nahradiť ho umelým zubom.

Ošetrenie koreňových kanálikov

Postup pri ošetrení koreňových kanálikov.

  • vyhotovenie röntgenového snímku priamo v ambulancii,
  • podanie lokálneho anestetika (znecitlivenie),
  • vytvorenie prístupu ku koreňovým kanálikom jemným vrtákom,
  • odstránenie infikovaného (zapáleného) nervu, čistenie a rozšírenie koreňového kanálika,
  • po vyčistení koreňového kanálika nasleduje hermetické uzavretie zuba dezinfekčnou vložkou na 10 až 14 dní,
  • plnenie koreňových kanálikov.

Ošetrenie koreňových kanálikov

 
Rekonštrukcia zubov po ošetrení koreňových kanálikov.
V niektorých prípadoch strácajú zuby po endodontickom ošetrení svoju pevnosť a preto musia byť zrekonštruované tak, aby ich odolnosť bola obnovená. O potrebe a spôsobe rekonštrukcie rozhodne Váš zubný lekár podľa stavu poškodeného zuba.
Na zadné zuby býva pri žuvaní vyvíjaný veľmi veľký tlak a preto je odporúčané použiť na ich spevnenie KORUNKY, v prípade potreby aj použitie koreňového čapu.

Ošetrenie koreňových kanálikov

Čo iné by som mal ešte vedieť?

Ošetrenie koreňových kanálikov môže byť vykonané počas 1 alebo 2 návštev. Po ošetrení môže nastať bolesť, ktorú je možné utlmiť bežne dostupnými analgetikami (lieky proti bolesti). Pokiaľ bolesť pretrváva dlhšie ako 2 dni, prípadne vznikne opuch v danej lokalite, treba kontaktovať zubného lekára.
Väčšina ošetrení koreňových kanálikov je úspešné, ale v  málo zriedkavých prípadoch je potrebné opätovné ošetrenie.

„Ošetrenie koreňových kanálikov nechráni zub pred jeho ďalším poškodením, ale pri dodržaní správnej starostlivosti a pravidelných  prehliadkach, môže zub vydržať tak dlho ako ostatné zuby.“

rtg endodoncia

Vysoko inovatívne technológie a profesionálne ošetrenie